بنر های تبلیغاتی

تبلیغات بنری درگیل پایا

آگهی بنری در صفحه اول:

برای اینکه آگهی شما بیشتر دیده شود میتوانید آگهی بنری سفارش دهید. در آگهی بنری تبلیغ شما به صورت بنر متحرک در صفحه اصلی سایت نمایش داده خواهد شد.
🔸 آگهی های بنری به مدت 30 روز نمایش داده میشود.
🔸 طراحی بنر میتواند توسط شما انجام شود و یا به تیم طراحی ما بسپارید.
🔸 بنر مورد نظر میتوانید به یکی از آگهی های شما یا وب سایت یا شبکه های اجتماعی شما لینک شود.
🔸 در صورت سفارش چند ماه بنر به صورت یکجا از تخفیف همکاری برخوردار خواهد شد.

آگهی بنری در صفحه داخلی:

برای اینکه آگهی شما بیشتر دیده شود میتوانید آگهی بنری سفارش دهید. در آگهی بنری تبلیغ شما به صورت بنر متحرک سایدبار (ستون کناری) صفحات داخلی سایت نمایش داده خواهد شد.
🔸 آگهی های بنری به مدت 30 روز نمایش داده میشود.
🔸 طراحی بنر میتواند توسط شما انجام شود و یا به تیم طراحی ما بسپارید.
🔸 بنر مورد نظر میتوانید به یکی از آگهی های شما یا وب سایت یا شبکه های اجتماعی شما لینک شود.
🔸 در صورت سفارش چند ماه بنر به صورت یکجا از تخفیف همکاری برخوردار خواهد شد.

*********

شماره حساب ها
بانک ملی
شماره حساب: 0347136896008
شماره شبا: IR670170000000347136896008
شماره کارت: 6037997513434663
نام صاحب حساب: رحیم غنی پور